top of page

🎎"ดารุมะ" สัญลักษณ์แห่งความหวัง

🎎"ดารุมะ" สัญลักษณ์แห่งความหวัง . 🎐สำหรับคนที่กำลังมองหาของฝากติดไม้ติดมือที่มีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นพร้อมทั้งความหมายดีๆไปฝากผู้รับ เราขอแนะนำหนึ่งในของฝากยอดนิยมอย่าง “ตุ๊กตาดารุมะ” . 💡ดารุมะเป็นตุ๊กตาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยลักษณะของใบหน้าและสีแดงสดที่ลำตัว จึงทำให้ผู้พบเห็นต้องหยุดมองอยู่เสมอ

ตุ๊กตาดารุมะ จะเป็นเครื่องลางที่คนญี่ปุ่นใช้ในการขอพรแล้ว คนญี่ปุ่นยังนำตุ๊กตาดารุมะ มาเป็นของตกแต่งบ้านความหมายดีๆอีกด้วย ตุ๊กตาดารุมะที่นำมาใช้จะเป็นตุ๊กตาแบบล้มลุก ที่ไม่ว่าจะผลักให้ล้มสักกี่ครั้ง ก็จะกลับขึ้นมาตั้งตรงอย่างแข็งแรง ด้วยเหตุนี้คนญี่ปุ่นจึงมอบตุ๊กตาดารุมะให้เป็นเหมือนสัญญลักษณ์ของการต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อ เมื่อล้มแล้วก็พร้อมลุกขึ้นมาสู้ใหม่ไม่ โดยคนญี่ปุ่นมักจะนำดารุมะไปวางไว้ในที่ที่สามารถสังเกตุเห็นได้ง่าย เพื่อเป็นเครื่องเดือนใจตนเอง เพื่อนๆคนไหนกำลังมองหาของฝากจากญุี่ปุ่น อย่าลืม ตุ๊กตาดารุมะ ตุ๊กตานำโชคแห่งความหวัง

นอกเหนือจากเสน่ห์ของตุ๊กตาตัวนี้แล้ว ดารุมะยังมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและน่าสนใจเป็นอย่างมาก ตุ๊กตาดารุมะเป็นตุ๊กตาที่ไว้รำลึกถึง“ท่านดารุมะ” พระโพธิธรรม ผู้ก่อตั้งพุทธนิกายเซ็น ซึ่งชาวญี่ปุ่นให้ความเคารพนับถือมาก จึงเชื่อว่าตุ๊กตาดารุมะ เป็นเสมือนเครื่องรางนำโชคที่จะคุ้มครองและทำให้สมหวังในสิ่งต่างๆ คนญี่ปุ่นจะขอพรโดยใช้หมึกสีเขียนตาดำข้างหนึ่งของตุ๊กตาและทำการขอพร เมื่อพรสมหวังจะเติมตาอีกข้างให้สมบูรณ์


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page