top of page

ZURU จะพาทุกท่านไปรู้จักส่วนต่างๆของปลาทูน่าให้ดีมากยิ่งขึ้น...

แฟนพันธ์แท้อาหารญี่ปุ่นทั้งหลาย คงรู้จักปลาทูน่าเป็นอย่างดี ทั้งเมนูซูชิซาชิมิ โอโทโร่ และชูโทโร่ แต่รู้กันรึป่าวคะว่าปลาทูน่ายังมีส่วนต่างๆที่สามารถนำมาปรุงอาหารได้อร่อยไม่แพ้กัน ทั้งอาคามิ, โฮโฮนิขุ, คามะโทโร่และ นาคะโอจิ


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page